Garantie

GARANTIE

Toate produsele comercializarte de S.C. AFISH BOATS SR prin www.barcutapescarului.ro vin insotite de factura, si certificat de garantie.

Garantia legala se ofera in conformitate cu prevederile Legii nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate, care transpune in dreptul roman Directiva 1999/44/EC si nu limiteaza, ignora sau restrictioneaza direct sau indirect drepturile legale si interesele legitime ale cumparatorului, asa cum sunt prevazute de lege.

Utilizatorul-Client trebuie sa informeze Vanzatorul asupra oricarui defect al produsului cumparat, constatat in perioada de garantie.

Garantia este oferita produselor care prezinta defecte de fabricatie sau acelora care prezinta defecte si au fost exploatate conform manualelor de utilizare.

Conditiile de garantie sunt specificate detaliat in certificatul de garantie.

In termenul de garantie, se asigura garantia produselor defecte din cauze neimputabile consumatorului, prin reparare sau inlocuire.

Termenul maxim de remediare a garantiei este de 15 zile calendaristice si incepe de la data la care articolul care prezinta o defectiune ajunge si este receptionat de catre S.C. AFISH BOATS SRL in sediul acesteia din Bucuresti.